cataloguswaarde auto

De cataloguswaarde auto is de grondslag die gebruikt wordt bij het berekenen van de fiscale bijtelling van een auto, dit kan zowel een personenauto als een bestelauto zijn. Deze bijtelling wordt geheven over de cataloguswaarde auto in verband met het prive voordeel dat een werknemer heeft van de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde auto. Deze bijtelling wordt overigens alleen berekend indien de werknemer in een jaar meer dan 500 kilometer prive met deze auto rijdt.

cataloguswaarde auto

De cataloguswaarde auto is de nieuwprijs van de auto, inclusief de bpm en de btw over deze nieuwprijs. accessoires en opties op een auto die direct op de fabriek aangebracht of aangepast worden tellen mee in de cataloguswaarde auto. Bij de dealer aangebrachte opties echter niet. Hierbij valt de denken aan door de dealer aangebrachte velgen en achteraf ingebouwde navigatie apparatuur. Deze opties dienen dan wel na het op kenteken zetten van de auto aangebracht te worden. Op deze manier kan de cataloguswaarde auto zo laag mogelijk worden gehouden. De cataloguswaarde auto is echter maar beperkt de drukken op deze manier omdat veel opties niet achteraf aan te brengen of in de bouwen zijn.
Voor auto’s ouder dan 15 jaar is de cataloguswaarde auto niet van toepassing bij het berekenen van de fiscale bijtelling. Voor deze groep auto’s wordt de bijtelling berekend aan de hand van de waarde in het economisch verkeer.

De Belastingdienst

Over de cataloguswaarde wordt een door de belastingdienst vastgelegd percentage bij het inkomen gebruiker van de auto opgeteld. De bijtelling kan 0%, 14%, 20% of 25% van de cataloguswaarde auto zijn. Dit percentage is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de desbetreffende auto.
De RWD heeft de cataloguswaarde auto in kaart gebracht voor auto’s vanaf 2010, ook voor ingevoerde auto’s.